Κούτρας, Σπυρίδων Κ.

Έκφραση έκθεση : Β' λυκείου : γενικής παιδείας : θεωρία-απαντήσεις σε όλες τις ερωτήσεις του σχολικού βιβλίου / Σπυρίδων Κ. Κούτρας, Υπαπαντή Ζουρούδη. - Αθήνα : Σαββάλας, c2002. - 2 τ. ; 24 εκ.

"Διαγράμματα και κείμενα, Απαντήσεις στις ερωτήσεις των "θεματικών κύκλων" για τη Β' Λυκείου, 14 κριτήρια αξιολόγησης"-- σ.τ., τ.1. "Διαγράμματα και κείμενα, Απαντήσεις στις ερωτήσεις των "θεματικών κύκλων" για τη Β' Λυκείου, 11 κριτήρια αξιολόγησης"-- σ.τ., τ.2.

960460872X (τ.1) 9604608738 (τ.2)


Greek language, Modern--Composition and exercises--Study and teaching (Secondary)
Ελληνική γλώσσα (Νεοελληνική)--Έκθεση και ασκήσεις--Μελέτη και διδασκαλία (Δευτεροβάθμια)
Report writing--Study and teaching (Secondary)
Συγγραφή αναφοράς--Μελέτη και διδασκαλία (Δευτεροβάθμια)

PA1101 / .K685 2002
European Union Digital Greece ESPA Default