Σαλτερής, Κώστας.

Χημεία : Β' λυκείου : θετικής κατεύθυνσης / Κώστας Σαλτερής. - Αθήνα : Σαββάλας, c2002-2003. - 2 τ. : εικ. ; 24 εκ.

9604607898 (τ.1) 9604231529 (τ.2)


Chemistry--Problems, exercises, etc.
Χημεία--Προβλήματα, ασκήσεις, κ.λπ.
Chemistry--Examinations, questions, etc.
Χημεία--Εξετάσεις, ερωτήσεις, κ.λπ.

QD42 / .S259 2002
European Union Digital Greece ESPA Default