Δρακόπουλος, Δ.

Κείμενα νεοελληνικής λογοτεχνίας : Β' γυμνασίου / Δ. Δρακόπουλος, Χ.Γ. Ρώμας. - Αθήνα : Σαββάλας, 2002. - 2 τ. ; 24 εκ.

9604608568 (τ.1) 9604608576 (τ.2)


Greek literature, Modern--Study and teaching (Secondary)--Greece.
Ελληνική λογοτεχνία (Νεοελληνική)--Μελέτη και διδασκαλία (Δευτεροβάθμια)--Ελλάδα.
Greek literature, Modern--History and criticism
Ελληνική λογοτεχνία (Νεοελληνική)--Ιστορία και κριτική.

PA5207 / .D73 2002
European Union Digital Greece ESPA Default