Γεωργίου, Σπύρος Α.

Κοινωνική και πολιτική αγωγή : Γ' γυμνασίου / Σπύρος Α. Γεωργίου. - Αθήνα : Σαββάλας, c2001. - 317 σ. ; 24 εκ.

9604606484


Civics, Greek--Study and teaching (Secondary)
Αγωγή του πολίτη, Ελληνική--Μελέτη και διδασκαλία (Δευτεροβάθμια)
Political participation--Study and teaching (Secondary)
Πολιτική συμμετοχή--Μελέτη και διδασκαλία (Δευτεροβάθμια)

JN5147 / .G46 2001
European Union Digital Greece ESPA Default