Λιανός, Θεόδωρος Π.

Απλά μαθήματα οικονομίας / Θεόδωρος Π. Λιανός. - Αθήνα : Παπαζήσης, 2005. - 190 σ. ; 21 εκ.

Πλούτος της κοινωνίας -- Η οικογένεια (το νοικοκυριό) -- Η επιχείρηση -- Το κράτος -- Το κύκλωμα της οικονομίας -- Η αγορά -- Οι αγορές των παραγωγικών συντελεστών -- Εκπαίδευση και ανθρώπινο κεφάλαιο -- Επιχειρηματικότητα -- Μορφές αγοράς -- Το χρήμα -- Επιλογή χαρτοφυλακίου -- Το χρηματιστήριο -- Επενδυτές και κερδοσκόποι -- Εισοδήματα και διανομή -- Ανεργία -- Πληθωρισμός -- Οικονομικές διακυμάνσεις -- Η διεθνής οικονομία -- Η παγκοσμιοποίηση -- Το κράτος πρόνοιας -- Ο πληθυσμός -- Οικονομία και περιβάλλον -- Τί είναι ο καπιταλισμός -- Τί είναι ο σοσιαλισμός -- Το μέλλον της οικονομίας.

9600218293


Economics
Οικονομική.

HB179.G7 / L532 2005
European Union Digital Greece ESPA Default