Κείμενα πολιτικής οικονομίας και θεωρίας της πολιτικής / επιμέλεια Μανόλης Αγγελίδης, Κοσμάς Ψυχοπαίδης. - Αθήνα : Εξάντας, c1992. - 405 σ. ; 21 εκ. - Αξιολογικά / Κείμενα ; 1 .

Βιβλιογραφία: σ. 401-405.

9602561475


Economics
Political science
Οικονομική.
Πολιτική επιστήμη.

HB73 / .K45 1992
European Union Digital Greece ESPA Default