Μπογδάνη-Σουγιούλ, Δέσποινα.

Πώς να διδάξω μουσική; : 15 ενότητες για τη διδασκαλία της μουσικής στο νηπιαγωγείο και στο δημοτικό σχολείο χρησιμοποιώντας τη μουσικοκινητική αγωγή, την εικαστική γλώσσα και το θεατρικό παιχνίδι / Δέσποινα Μπογδάνη-Σουγιούλ. - 1η έκδ. - Αθήνα : Εκδόσεις Πατάκη, 2004. - 81 σ. : εικ. ; 29 εκ.

9601613315


School music--Instruction and study
Σχολική μουσική--Διδασκαλία και μελέτη.
Music--Instruction and study--Juvenile
Μουσική--Διδασκαλία και μελέτη--Νεανική.

MT918 / .B647 2004
European Union Digital Greece ESPA Default