Δαουτόπουλος, Γεώργιος Α., 1945-

Μεθοδολογία κοινωνικών ερευνών στον αγροτικό χώρο / Γεώργιος Α. Δαουτόπουλος. - Θεσσαλονίκη : [χ.ό.], 1989. - 254 σ. : εικ. ; 24 εκ.


Agriculture--Research--Methodology.
Γεωργία--Έρευνα--Μεθοδολογία.

S540.A2 / D369 1989

307.720/72 / ΔΑΟ
European Union Digital Greece ESPA Default