Αντωνακόπουλος, Αντώνης Λ., 1921-1993.

Εισαγωγή στην πολιτική επιστήμη / Αντώνης Λ. Αντωνακόπουλος. - Αθήναι : Αντ. Ν. Σακκούλας, 1984. - 256 σ. ; 24 εκ.

Περιλαμβάνει βιβλιογραφικές αναφορές.


Political science
Πολιτική επιστήμη.

JA66 / .A58 1984
European Union Digital Greece ESPA Default