Κήπας, Μιλτιάδης

Η συγκρότηση της βαλκανικής περιφέρειας στην περίοδο 1990-1999 και ο ρόλος της Ελλάδας / Μιλτιάδης Κήπας. - Αθήνα : Παπαζήσης, 2004. - 589 σ. : εικ. ; 24 εκ.

9600218757


Corporations, Greek--Balkan Peninsula.
Εταιρείες, Ελληνικές--Βαλκανική Χερσόνησος.
Investments, Greek--Balkan Peninsula.
Επενδύσεις, Ελληνικές--Βαλκανική Χερσόνησος.


Balkan Peninsula--Economic conditions
Βαλκανική Χερσόνησος--Οικονομικές συνθήκες.

HC401 / .K473 2004
European Union Digital Greece ESPA Default