Τομάρας, Πέτρος Σ.

Εφηρμοσμένη έρευνα marketing / Πέτρος Τομάρας. - Αθήνα : Πέτρος Σ. Τομάρας, 2005. - 391 σ. : εικ. ; 25 εκ. + 1 DVD (4 3/4 ίν.).

Περιλαμβάνει βιβλιογραφικές αναφορές.

9609067425


Marketing research
Έρευνα μάρκετινγκ.
Marketing research--Greece.
Έρευνα μάρκετινγκ--Ελλάδα.

HF5415.2 / .T663 2005
European Union Digital Greece ESPA Default