Κουτσερής, Ευστάθιος.

Καπιταλισμός-περιβάλλον-ανάπτυξη από την πλευρά της οικονομικής του περιβάλλοντος : μέθοδοι ανάλυσης, τεχνικές και οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις : σύγγραμμα διδακτικών σημειώσεων / Ευστάθιος Κουτσερής. - Λάρισα : [χ.ό.], 2006. - ix, 271, 21 σ. : εικ. ; 30 εκ.


Environmental economics
Περιβαλλοντική οικονομική.

HC79.E5 / K686 2006
European Union Digital Greece ESPA Default