Πετράκος, Γιώργος.

Περιφερειακή ανάπτυξη στην Ελλάδα / Γιώργος Πετράκος, Γιάννης Ψυχάρης. - Αθήνα : Κριτική, 2004. - 481 σ. : εικ., χάρτες ; 24 εκ. - Επιστημονική βιβλιοθήκη .

9602183892


Regional planning--Greece.
Περιφερειακός σχεδιασμός--Ελλάδα.

HT395.G8 / P48 2004
European Union Digital Greece ESPA Default