Κορρέ-Ζωγράφου, Κατερίνα.

Τα κεραμεικά του Τσανάκ Καλέ, 1670-1922 / Κεραμικά του Τσανάκ Καλέ, 1670-1922 Κατερίνα Κορρέ-Ζωγράφου. - Αθήνα : Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού, c2000. - 401 σ. : εικ., χάρτες ; 30 εκ.

9607957083


Pottery, Greek--History.--Turkey--Çanakkale
Κεραμική, Ελληνική--Ιστορία.--Τουρκία--Τσανάκ Καλέ
Pottery, Greek--Themes, motives.--Turkey--Çanakkale
Κεραμική, Ελληνική--Θέματα, μοτίβα.--Τουρκία--Τσανάκ Καλέ

NK4101 / .K67 2000
European Union Digital Greece ESPA Default