Παιδιά και νέοι με προβλήματα όρασης : η πρόσβαση στην εκπαίδευση / Heather Mason και Stephen McCall επιμέλεια έκδοσης ; μετάφραση Ακριβή Λαζαράτου ; επιστημονική επιμέλεια Αθηνά Ζώνιου-Σιδέρη, Ευδοξία Ντεροπούλου-Ντέρου. - Αθήνα : Ελληνικά Γράμματα, 2005. - 703 σ. : εικ. ; 24 εκ.

Μετάφραση του: Visual impairment. c1997.

Περιλαμβάνει βιβλιογραφικές αναφορές (σ. [673]-703).

9604421638


Children with visual disabilities--Education.
Παιδιά με προβλήματα όρασης--Εκπαίδευση.
Children with visual disabilities--Education--Great Britain.
Παιδιά με προβλήματα όρασης--Εκπαίδευση--Μεγάλη Βρετανία.
People with visual disabilities--Education--Great Britain.
Άτομα με προβλήματα όρασης--Εκπαίδευση--Μεγάλη Βρετανία.

HV1626 / .V5716 2005
European Union Digital Greece ESPA Default