Λυμπερόπουλος, Κωνσταντίνος.

Διεθνείς σχέσεις : η αγγλοσαξονική σκέψη / Κωνσταντίνος Λυμπερόπουλος. - Αθήνα : Παπαζήσης, 2006. - 266 σ. ; 21 εκ. - Διεθνής και ευρωπαϊκή πολιτική .

Περιλαμβάνει βιβλιογραφικές αναφορές (σ. [249]-266).

960021946X


International relations
Διεθνείς σχέσεις.

JZ1242 / .L967 2006
European Union Digital Greece ESPA Default