Δώδος, Δημοσθένης Χ.

Οι Εβραίοι της Θεσσαλονίκης στις εκλογές του ελληνικού κράτους, 1915-1936 / Εβραίοι της Θεσσαλονίκης και οι εκλογές Δημοσθένης Χ. Δώδος. - Αθήνα : Σαββάλας, c2005. - 256 σ. : εικ. ; 21 εκ. - Κοινωνικές επιστήμες = Social sciences . - Κοινωνικές επιστήμες (Σαββάλας) .

Περιλαμβάνει βιβλιογραφικές αναφορές και ευρετήριο.

9604237802


Jews--Political activity--Greece--Thessalonike
Εβραίοι--Πολιτική δραστηριότητα.--Ελλάδα--Θεσσαλονίκη
Jews--History--Greece--Thessalonikē--20th century.
Εβραίοι--Ιστορία--Ελλάδα--Θεσσαλονίκη--20ός αιώνας.

DS135.G72 / T457 2005
European Union Digital Greece ESPA Default