Κεντρωτής, Κυριάκος Δ., 1962-

Θησέας και Μινώταυρος : ο μίτος της ΚΕΠΠΑ και των εξωτερικών σχέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης / ΚΕΠΠΑ και εξωτερικές σχέσεις της Ε.Ε. Κυριάκος Δ. Κεντρωτής. - Αθήνα : Παπαζήσης, 2003. - 338 σ. ; 21 εκ. - Σειρά, Βιβλιοθήκη εργαστηρίου γεωπολιτισμικών αναλύσεων . - Βιβλιοθήκη εργαστηρίου γεωπολιτισμικών αναλύσεων .

9600217130


National security--European Union countries
Εθνική ασφάλεια--Ευρωπαϊκής Ένωσης χώρες.


European Union countries--Foreign relations
Ευρωπαϊκής Ένωσης χώρες--Εξωτερικές σχέσεις.

JZ1570 / .K46 2003
European Union Digital Greece ESPA Default