Αλεξιάδης, Μηνάς Αλ., 1948-

Νεωτερική ελληνική λαογραφία : συναγωγή μελετών / Μηνάς Αλ. Αλεξιάδης. - Αθήνα : Ινστιτούτο του Βιβλίου - Α. Καρδαμίτσα, 2006. - 404 σ. : εικ., χάρτες ; 25 εκ.

9603541915


Folklore--Greece
Λαογραφία--Ελλάδα.


Greece--Social life and customs--20th century.
Ελλάδα--Κοινωνική ζωή και έθιμα--20ός αιώνας.

GR170 / .A44 2006
European Union Digital Greece ESPA Default