Το ελληνικό περιβάλλον / εκδοτική επιτροπή, συντονιστής, Γιάννης Α. Φίλης ... [κ.ά.]. - Αθήνα : Σαββάλας, c1996. - 172 σ. : εικ. ; 24 εκ.

"Μια έκδοση της Συνόδου Πρυτάνεων και Προέδρων Διοικουσών Επιτροπών των ελληνικών πανεπιστημίων."

Περιλαμβάνει βιβλιογραφικές αναφορές.

9604600869


Ecology--Greece.
Οικολογία--Ελλάδα.
Human ecology--Greece.
Ανθρώπινη οικολογία--Ελλάδα.

QH151 / .E454 1996
European Union Digital Greece ESPA Default