Νεγρεπόντη-Δελιβάνη, Μαρία.

Η οικονομία της παραοικονομίας στην Ελλάδα / Μαρία Νεγρεπόντη-Δελιβάνη. - Αθήνα : Παπαζήσης, 1990. - 142 σ. : εικ. ; 21 εκ.

Περιλαμβάνει εργογραφία της συγγραφέως.

Περιλαμβάνει βιβλιογραφικές αναφορές.


Informal sector (Economics)--Greece.
Παραοικονομία--Ελλάδα.

HD2346.G8 / N44 1990

332.8 / ΝΕΓ
European Union Digital Greece ESPA Default