Παππάς, Τάσος, 1957-

"Ποια αριστερά"--"ποια δεξιά"; / Ποια "αριστερά", ποια "δεξιά"; Τάσος Παππάς. - Αθήνα : Πόλις, c2006. - 135 σ. ; 21 εκ.

Περιλαμβάνει βιβλιογραφικές αναφορές.

9789604351350


Right and left (Political science)
Δεξιά και αριστερά (Πολιτική επιστήμη)
Political sociology
Πολιτική κοινωνιολογία.
Political science
Πολιτική επιστήμη.

JA83 / .P37 2006
European Union Digital Greece ESPA Default