Ναυρίδης, Κλήμης, 1948-

Ψυχολογία των ομάδων : κλινική ψυχοδυναμική προσέγγιση / Κλήμης Γ. Ναυρίδης. - Αθήνα : Παπαζήσης, 2005. - 341 σ. : εικ. ; 24 εκ. - Σειρά, Ψυχολογία . - Ψυχολογία (Εκδόσεις Παπαζήση) .

Περιλαμβάνει βιβλιογραφικές αναφορές (σ. 325-334).

9600219125


Group psychotherapy
Ομαδική ψυχοθεραπεία.
Group relations training
Social groups--Psychological aspects.
Κοινωνικές ομάδες--Ψυχολογική θεώρηση.

RC488 / .N385 2005
European Union Digital Greece ESPA Default