Κοινωνικά δικαιώματα και κρίση του κράτους πρόνοιας / επιμέλεια, Γιώργος Σωτηρέλης, Χρήστος Τσαϊτουρίδης. - Αθήνα : Σαββάλας, c2007. - 248 σ. ; 24 εκ. - Κοινωνικές επιστήμες = Social sciences . - Κοινωνικές επιστήμες (Σαββάλας) .

9789604492213


Welfare state
Κράτος πρόνοιας.
Social rights
Κοινωνικά δικαιώματα.


Greece--Social policy.
Ελλάδα--Κοινωνική πολιτική.

JC479 / .K656 2007
European Union Digital Greece ESPA Default