Κανελλόπουλος, Αθανάσιος Π., 1923-1994.

Οικολογία και οικονομική του περιβάλλοντος / Αθ. Π. Κανελλόπουλος. - Αθήνα : Καραμπερόπουλος, c1985. - 277 σ. : εικ. ; 24 εκ. - Οικονομική σκέψη και πολιτική των Αρχαίων Ελλήνων ; 1 .


Environmental economics
Περιβαλλοντική οικονομική.


Greece--Economic conditions--To 146 B.C.
Ελλάδα--Οικονομικές συνθήκες--Έως το 146 π.Χ.

HC79.E5 / .K355 1985
European Union Digital Greece ESPA Default