Χαζάκης, Κωνσταντίνος Ι., 1971-

Παγκόσμια οικονομική ηγεμονία ή συνεργασία; : ο ρόλος της ομάδας των οκτώ πιο ανεπτυγμένων χωρών / Κωνσταντίνος Ι. Χαζάκης. - Αθήνα : Παπαζήσης, 2007. - 467 σ. : εικ. ; 24 εκ.

9789600220735


Group of Eight (Organization)
Ομάδα των Οκτώ (Οργανισμός)


International economic relations
Διεθνείς οικονομικές σχέσεις.
International finance
Διεθνής χρηματοοικονομική.

HF1359 / .C539 2007
European Union Digital Greece ESPA Default