Δημόσιες δαπάνες και πληθωρισμός : αξιολόγηση των πληθωριστικών επιπτώσεων της δημοσιονομικής πολιτικής στην Ελλάδα. - Αθήνα : I.O.B.E, 1979. - 54 σ.
European Union Digital Greece ESPA Default