Χριστοδούλου, Χρίστος Κ.

Μουσταφά Κεμάλ : ο βίος και η πολιτεία του στη Θεσσαλονίκη / Χρίστος Κ. Χριστοδούλου. - Αθήνα : Εξάντας, c2007. - 246 σ., [20] φύλλα με πίνακες : εικ. ; 21 εκ.

9789602566466


Atatürk, Kemal, 1881-1938


Presidents--Turkey--Biography.
Πρόεδροι--Τουρκία--Βιογραφία.


Thessalonikē (Greece)--History--20th century.
Θεσσαλονίκη (Ελλάδα)--Ιστορία--20ός αιώνας.

DR592.K4 / C57 2007
European Union Digital Greece ESPA Default