Διαμάχες για την ιστορία των αρχαίων ελληνικών μαθηματικών / κείμενα των, S. Unguru ... [κ.ά.] ; εισαγωγή, επιμέλεια, Γιάννης Χριστιανίδης, Δημήτρης Διαλέτης. - Ηράκλειο : Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, 2006. - 147 σ. ; 24 εκ. - Σειρά, Ιστορία και φιλοσοφία της επιστήμης. Ιστορία . - Ιστορία και φιλοσοφία της επιστήμης. Ιστορία. .

9605242192


Mathematics, Greek--Historiography.
Μαθηματικά, Ελληνικά--Ιστοριογραφία.

QA22 / .D5316 2006
European Union Digital Greece ESPA Default