Ζολώτας, Ξενοφών Ε., 1904-2004

Οι συντελεσταί της κοινωνικής ευημερίας / υπό Ξενοφ. Ζολώτα. - Αθήναι : Αργ. Παπαζήσης, 1946. - 32 σ. - Εταιρεία σοσιαλιστικών μελετών. Ανακοινώσεις ; 3 .
European Union Digital Greece ESPA Default