Κατσαδωράκης, Γ.

Απογραφή των υγροτόπων των νησιών του Αιγαίου : ταυτότητα, οικολογική κατάσταση και απειλές / Γ. Κατσαδωράκης, Κ. Παραγκαμιάν. - Αθήνα : WWF Ελλάς, 2007. - 391 σ. : εικ., χάρτες ; 29 εκ.

9789608591844


Wetlands--Aegean Islands (Greece and Turkey)
Υγρότοποι--Νησιά του Αιγαίου (Ελλάδα και Τουρκία)

QH87.3 / .K387 2007
European Union Digital Greece ESPA Default