Σύγχρονη εγκυκλοπαίδεια των επιστημών και της τεχνολογίας. - Αθήνα : Σαββάλας, c2007. - vii, 488 σ. : εικ., χάρτες ; 28 εκ.

9789604494385


Science--Encyclopedias, Juvenile.
Επιστήμη--Εγκυκλοπαίδειες, Νεανικές.

Q121 / .K5516 2007
European Union Digital Greece ESPA Default