Ευαγγελόπουλος, Απόστολος.

Ελληνο-αγγλικό λεξικό : ιδιωματισμών, παροιμιών, ρητών / Απόστολος Ευαγγελόπουλος. - Αθήνα : Μ. Σιδέρης, 2007. - 166 σ. ; 24 εκ. - Λεξικά .

9789606604812


Greek language, Modern--Idioms--English.--Dictionaries
Ελληνική γλώσσα (Νεοελληνική)--Ιδιωτισμοί--Αγγλικά.--Λεξικά
Greek language, Modern--English--Dictionaries
Ελληνική γλώσσα (Νεοελληνική)--Αγγλικά.--Λεξικά

PA1104 / .E93 2007
European Union Digital Greece ESPA Default