Σίμος, Παναγιώτης.

Μέθοδοι έρευνας στην ψυχολογία και τη γνωστική νευροεπιστήμη / Παναγιώτης Σίμος & Αίγλη Κομίλη. - Αθήνα : Παπαζήσης, 2003. - 304 σ. : εικ. ; 24 εκ. - Σειρά Α', Ψυχολογία .

9600216479


Psychology--Research--Methodology.
Ψυχολογία--ʹΕρευνα--Μεθοδολογία.
Cognitive neuroscience--Research--Methodology.
Γνωστική νευροεπιστήμη--ʹΕρευνα--Μεθοδολογία.

BF76.5 / .S566 2003
European Union Digital Greece ESPA Default