Παντελίδου-Μαλούτα, Μάρω

Μισός αιώνας γυναικείας ψήφου, μισός αιώνας γυναίκες στη Βουλή / Μάρω Παντελίδου Μαλούτα ; επιμέλεια βιογραφικών Δήμητρα Σαμίου. - 2η έκδ. - Αθήνα : Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων για τον Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία, 2007. - 195, [1] σ. : εικ. ; 28 εκ.

9789606757020


Women--Political activity--Greece.
Γυναίκες--Πολιτική δραστηριότητα--Ελλάδα.
Women--Suffrage--Greece.
Γυναίκες--Δικαίωμα ψήφου--Ελλάδα.

HQ1236.5.G8 / P368 2007
European Union Digital Greece ESPA Default