Κυριόπουλος, Γιάννης.

Τα οικονομικά της υγείας : βασικές έννοιες, αρχές και μέθοδοι / Γιάννης Κυριόπουλος. - Αθήνα : Παπαζήσης, 2007. - 182 σ. : εικ. ; 24 εκ. - Σειρά, Οικονομικά και πολιτικές υγείας . - Οικονομικά και πολιτικές υγείας. .

9789600221121


Medical economics
Οικονομική υπηρεσιών υγείας.

RA410 / .K97 2007
European Union Digital Greece ESPA Default