Πλατιάς, Αθανάσιος Γ., 1956-

Το νέο διεθνές σύστημα : ρεαλιστική προσέγγιση διεθνών σχέσεων / Αθανάσιος Γ. Πλατιάς. - Αθήνα : Παπαζήσης, 1995. - 251 σ. : εικ. ; 21 εκ. - Βιβλιοθήκη Ινστιτούτου Διεθνών Σχέσεων ; 8 .

"Το πρώτο σχέδιο αυτού του βιβλίου ολοκληρώθηκε τον Νοέμβριο του 1990, στο πλαίσιο μιας έρευνας του Ελληνικού Κέντρου Ευρωπαϊκών Μελετών (Ε.Κ.Ε.Μ.). Αποτελούσε μέρος μιας ευρύτερης μελέτης, τα υπόλοιπα τμήματα της οποίας δημοσιεύθηκαν στο Π. 'Ηφαιστος, Χ. Τσαρδανίδης, 'Το Ευρωπαϊκό Σύστημα Ασφάλειας και η Ελληνική Εξωτερική Πολιτική προς το 2000' (Αθήνα: Σιδέρης, 1992)" -- Πρόλογος.

Περιλαμβάνει βιβλιογραφικές παραπομπές και ενδεικτική βιβλιογραφία (σ.[235]-248).

9600211027


International relations
Διεθνείς σχέσεις.
European Union Digital Greece ESPA Default