Βοσκόπουλος, Γιώργος, 1962-

Η οικοδόμηση της Ευρώπης : ειρήνη-συμφιλίωση-συνεργασία-ολοκλήρωση / [Γιώργος Βοσκόπουλος] ; στο βιβλίο συμμετέχουν με δικά τους κεφάλαια οι, Πάρης Βαρβαρούσης, Σπύρος Λίτσας, James Mitchell. - Αθήνα : Ποιότητα, c2008. - 719 σ. ; 21 εκ. - Βιβλιοθήκη πολιτικής φιλοσοφίας των διεθνών σχέσεων και φιλοσοφίας του δικαίου ; .

Τα ανατυπωμένα αντίτυπα 5-6 αναφέρονται ως 2η έκδ. στη σ. απέναντι της σ.τ.

9789607803405


European Union
Ευρωπαϊκή Ένωση.


European federation
Ευρωπαϊκή ομοσπονδία.


Europe--Politics and gonvernment--1945-
Ευρώπη--Πολιτικές συνθήκες--1945-

D1060 / .V675 2008
European Union Digital Greece ESPA Default