Κάβουρας, Ι. Κ.

Δομημένος προγραμματισμός με Pascal / Ι.Κ. Κάβουρας. - 3η εκδ. - Αθήνα : Κλειδάριθμος, 1991-1993. - 2 τ. : διαγρ., πιν. ; 24 εκ.

Περιλαμβάνει βιβλιογραφικές αναφορές και ευρετήριο.

τ.1 :Εισαγωγή, Βασικοί τύποι και Δομές ελέγχου.--τ.2 :Δομημένοι τύποι και εφαρμογές.

9608515238 (τ.1) 9608515246 (τ.2)


Structured programming
Pascal (Computer program language)
Δομημένος προγραμματισμός.
Pascal (Υπολογιστών γλώσσα προγραμματισμού)
European Union Digital Greece ESPA Default