Ετερότητες & μουσική στα Βαλκάνια : τα κείμενα. Ετερότητες και μουσική στα Βαλκάνια - Άρτα : Τμήμα Λαϊκής & Παραδοσιακής Μουσικής, ΤΕΙ Ηπείρου, 2008. - 128 σ. : εικ., μουσική ; 23 εκ. + 1 δίσκος κόμπακτ (ψηφιακός ; 4 3/4 ίν.) - Τετράδια ; 4 .

9789608932326


Music--Balkan Peninsula--Congresses.
Μουσική--Βαλκανική Χερσόνησος--Συνέδρια.
Minorities--Songs and music--Balkan Peninsula--Congresses.
Μειονότητες--Τραγούδια και μουσική--Βαλκανική Χερσόνησος--Συνέδρια.
Minorities--Songs and music--Turkey--Congresses.
Μειονότητες--Τραγούδια και μουσική--Τουρκία--Συνέδρια.

ML250 / .E447 2008
European Union Digital Greece ESPA Default