Παπαδόπουλος, Δημήτριος Λ.

Επιχειρηματικότητα και επιχειρηματικές αποφάσεις : διερεύνηση στο πλαίσιο της διεθνούς βιβλιογραφίας και της ελληνικής πραγματικότητας / Δημήτριος Λ. Παπαδόπουλος. - Θεσσαλονίκη : Εκδόσεις Πανεπιστημίου Μακεδονίας, 2009. - xviii, 869 σ. : εικ. ; 24 εκ.

9789608396470


Entrepreneurship
Επιχειρηματικότητα.
Entrepreneurship--Greece.
Επιχειρηματικότητα--Ελλάδα.

HB615 / .P3734 2009
European Union Digital Greece ESPA Default