Τσιρίδης, Παναγιώτης.

Μουσική στο σχολείο / Παναγιώτης Τσιρίδης. - Αθήνα : ΥΠΕΠΘ : Πανεπιστήμιο Αθηνών, 2003. - 36 σ. ; 17 εκ. - Κλειδιά και αντικλείδια. Διδακτική μεθοδολογία . - Κλειδιά και αντικλείδια. Διδακτική μεθοδολογία .

"Εκπαίδευση Μουσουλμανοπαίδων 2002-2004."


Music in education--Greece--Case studies.
Μουσική στην εκπαίδευση--Ελλάδα--Περιπτωσιακές διερευνήσεις.
Multicultural education--Greece--Case studies.
Πολυπολιτισμική εκπαίδευση--Ελλάδα--Περιπτωσιακές διερευνήσεις.

MT1 / .T757 2003
European Union Digital Greece ESPA Default