Δρόμοι προς την ιδιωτική πρωτοβουλία / σύνταξη Στιούαρτ Μπάτλερ ; Εταιρεία Κοινωνικών και Οικονομικών Μελετών. - Αθήνα : Παπαζήσης, c1989. - 168 σ. : 21 εκ.

Μετάφραση του: The privatization option.

Περιλαμβάνει βιβλιογραφικές αναφορές.


Privatization
Ιδιωτικοποίηση.

HD3845 / .P7516 1989

338.92 / δρο
European Union Digital Greece ESPA Default