Καζάκος, Πάνος Β., 1941-

Μαθήματα περιφερειακής ανάπτυξης / Πάνος Καζάκος. - Αθήνα : Παπαζήσης, 1984. - 236 σ. : εικ. ; 21 εκ.

Περιλαμβάνει βιβλιογραφικές αναφορές.


Regional planning--Greece.
Περιφερειακός σχεδιασμός--Ελλάδα.

HT395.G8 / K39 1984

338.949/5 ΚΑΖ/μαθ
European Union Digital Greece ESPA Default