Λέκκου, Παντελής Κ.

Οι μονές της Βόρειας και της Ανατολικής Θράκης / Παντελής Κ. Λέκκου. - Θεσσαλονίκη : Εκδόσεις Γ. Δεδούση, 1999. - 435 σ. : εικ., χάρτες ; 24 εκ.

9607411021


Monasteries, Orthodox Eastern--History.--Bulgaria
Μοναστήρια, Ορθόδοξα Ανατολικά--Ιστορία.--Βουλγαρία
Monasteries, Orthodox Eastern--History.--Turkey--Thrace, Eastern
Μοναστήρια, Ορθόδοξα Ανατολικά--Ιστορία.--Τουρκία--Θράκη, Ανατολική

BX385.B9 / L455 1999
European Union Digital Greece ESPA Default