Λέκκου, Παντελής Κ.

Το Αβερώφειο Γυμνάσιο Αλεξανδρείας : από της ιδρύσεώς του εώς το 1960 / Παντελής Κ. Λέκκου. - Θεσσαλονίκη : Εκδόσεις Ζήτη, 2004. - 456 σ. : εικ. ; 24 εκ.

"Χορηγία Κοινωφελούς Ιδρύματος Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης."

9606300919


Αβερώφειο Γυνάσιο Αλεξανδρείας (Αίγυπτος)--Ιστορία.


Schools, Greek--History.--Egypt--Alexandria
Σχολεία, Ελληνικά--Ιστορία.--Αίγυπτος--Αλεξάνδρεια

LA1649.A94 / L455 2004
European Union Digital Greece ESPA Default