Ράδος, Λευτέρης.

Το εθνικό εισόδημα στον καπιταλισμό : εθνικοί λογαριασμοί της Ελλάδας / Λευτέρη Ράδου. - Αθήνα : Παπαζήσης, 1977. - 141 σ. : εικ. ; 21 εκ.

Περιλαμβάνει βιβλιογραφικές αναφορές.


National income--Greece.
Εθνικό εισόδημα--Ελλάδα.

HC300.I5 / R33 1977

339.209/495 ΡΑΔ
European Union Digital Greece ESPA Default