Ξανθοπούλου, Αιμιλία.

Λεξικό όρων γραμματικής και συντακτικού της νεοελληνικής γλώσσας / Λεξικό όρων γραμματικής και συντακτικού Αιμιλία Ξανθοπούλου. - Αθήνα : Αφοί Παγουλάτου, c2008. - 371 σ. ; 24 εκ.

9789607208811


Greek language, Modern--Grammar--Terminology.
Ελληνική γλώσσα (Νεοελληνική)--Γραμματική--Ορολογία.
Greek language, Modern--Syntax--Terminology.
Ελληνική γλώσσα (Νεοελληνική)--Σύνταξη--Ορολογία.
Greek language, Modern--Grammar
Ελληνική γλώσσα (Νεοελληνική)--Γραμματική.

PA1057 / .X368 2008
European Union Digital Greece ESPA Default