Ζώνιου-Σιδέρη, Αθηνά.

Οι ανάπηροι και η εκπαίδευσή τους : μια ψυχοπαιδαγωγική προσέγγιση της ένταξης / Αθηνά Ζώνιου-Σιδέρη. - Αθήνα : Ελληνικά Γράμματα, 2009, c1996. - 263 σ. : εικ. ; 21 εκ. - Ειδική αγωγή .

"13η έκδοση."

9789603441892


Children with disabilities--Education
Παιδιά με ειδικές ανάγκες--Εκπαίδευση.

LC4015 / .Z665 2009
European Union Digital Greece ESPA Default