Λαϊκοί πολιτισμοί και σύνορα στα Βαλκάνια / συμμετέχουν, Α. Αγγελίδου ... [κ.ά.] ; επιστημονική επιμέλεια, Ε.Γ. Αυδίκος. - Αθήνα : Πεδίο, 2010. - 370 σ. ; 21 εκ. - Λαϊκοί πολιτισμοί .

9789609405256

Μαζική κουλτούρα Βαλκανική Χερσόνησος Βαλκανική Χερσόνησος Πολιτισμός

DR23 / .L355 2010
European Union Digital Greece ESPA Default